Karama Kvinnor

women2011Vårt utvecklingskoncept består av kultur, samhälle och utbildning. Våra hinder är desamma som för andra utvecklingsländer, men situationen kompliceras ytterligare på grund av den israeliska ockupationen. Majoriteten av det palestinska folket hindras att delta i ekonomisk tillväxt och produktion. Kvinnor lever avskilt och kan därför inte delta aktivt i samhället. Trots detta utgör kvinnorna stommen för familjerna i det arabiska samhället genom att ansvara för barnens utbildning, samt ett ofta underskattat men otroligt viktigt inflytande över familjens män. Det är därför av stor vikt att integrera kvinnor i samhället, något som Karama arbetar med genom att utbilda och stötta dem. Vi vill öka kvinnors sociala och politiska medvetenhet, samt stödja och utbilda dem genom speciella program. Detta är en av anledningarna till Karamas grundande.

Alla kvinnor är välkomna att delta i våra aktiviteter, som är gratis!