FN kort

yasserAlla har ett namn, men vi som är palestinier har också ett nummer. Jag föddes i en flyktingfamilj i Deheishe lägret, så jag fick ett FN kort för flyktingar och Kortet bevisar att jag är flykting. Det kommer förhoppningsvis vara ett medel för att lösa flyktingfrågan och återge grundläggande mänskliga rättigheter till vårt folk.

I början av 50-talet började man att utdela FN kortet till några av de 800.000 palestinier som flydde från deras hem när staten Israel upprättades 1948. UNRWA, som är det FN organ som blev upprättat för hjälpa de palestinska flyktingarna, fick idéen från Röda Korset som hade börjat med liknande kort att säkra att flyktingar inte fick mer hjälp än vad varje familj skulle ha. De flesta som fick ett FN kort var de flyktingar som samlades i flyktinglägren. Med hjälp av korten och statusen som FN registrerade flyktingar, fick palestinska flyktingarna rätten till basal hjälp med bostad, utbildning, sjukvård och mat.

I början var korten markerade med hål som visade hur mycket en familj hade rätt till att få från UNRWA. På senare tid när det inte längre är vanligt med utdelning av mat har flyktingarna fått nya kort som indelar dem i en slags första och andra klass.

"Första klass" betyder att flyktingarna fortfarande bor i flyktingläger. "Andra klass" består av flyktingar som har flyttat ut ur lägren, på grund av för lite plats för att bygga nya hus. Den senare gruppen har inte samma rätt till service från FN och de förlorar sin rätt som flyktingar.

UNRWA hävdar att de har mindre resurser att tilldela och skär progressivt ner på servicen för de palestinska flyktingarna.  Som ett alternativ har organisationen  valt att arbeta för andra palestinier grupper, genom att till exempel inrätta mobila läkarteam till byar i avlägsna områden. Även om sådana projekt behövs leder det till ett ifrågasättande av UNRWAs vilja och förmåga att hjälpa de människor som de ursprungligen skulle hjälpa.

Genom de senaste åren har det varit tydligt att organisationen inte har kapaciteten till att skapa uppmärksamhet och informera om de palestinska flyktingarnas svåra situation, och att arbeta för att hitta en rättvis lösning på problemet. Så länge flyktingfrågan förblir olöst, så behöver vi som palestinier fortfarande våra FN kort, så länge som det kan ge oss hopp.