Utbildning

Engelska lektionerenglishlanguage

Karama startade aktiviteter för cirka 30 elever med engelska lektioner flera gånger per vecka. Dessa lektioner är ett bra komplement till den bristfälliga skolan i flyktinglägret. Det är även ett bra redskap för att få barnen att tänka på annat än deras situation som de lever i. Målet är att underlätta internationell kontakt och att ge den nya generationen av palestinska flyktingar bättre och utökade val bland universitet och i ett professionellt liv. Vår svenska volontär Nina Gren gav lektioner i fyra månader. När hon återvände till Sverige tog unga palestinier från flyktinglägret som hade goda engelska språkfärdigheter över hennes arbete.

Datakurser

Karama ger kurser med tre volontärer i ett speciellt datacentrum. Genom anställda och volontärer erbjuder Karama datakurser till sina medlemmar under två månader. Både pojkar och flickor får delta.

Karama erbjuder bland annat:

Utflykter

En av de värsta effekterna av ockupationen är att den palestinska rörelsefrihet är allvarligt begränsad. Ofta är det omöjligt att lämna flyktinglägret, än mindre Betlehem området. Om det finns ett utegångsförbud tvingas människor att stanna i sina hus, ibland i dagar. Än en gång är det barnen som lider mest av denna hemska situation. På grund av detta anordnar Karama regelbundet resor när omständigheterna tillåter, till större omgivningar runt lägret för att bekanta dem med det land de lever i samt för att tillgodose deras behov av rörelse.