Deheishe flyktingläger camp houses

Grundandet av den Israeliska staten 1948 innebar utvisning av omkring 750.000 palestinier från kustregionen och slätterna i Palestina mot öster till angränsande arabstater. UNRWA (FN: s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern) upprättade mark och sammanlagt 61 flyktingläger. En av dem är Deheishe flyktingläger som grundades år 1949 på en yta av ungefär ca 1 kvadratkilometer inom stadens gränser i Betlehem på Västbanken.

Boendes i tält levde befolkningen under extrema svårigheter under året. Mot slutet av 1950 började UNRWA att bygga enkla boningsplatser som bestod av; Ett enkelrum på 10 kvm, 10 cm tjocka och 2,45 meter höga väggar, ett stål tak och golv av grov betong. Typiskt för de här "byggnaderna" var att de blev väldigt kalla på vintern och outhärdligt varma på sommaren. Av den anledningen började fler och fler flyktingar att bygga sina egna hus för att inte leva i UNRWA husen längre. Ändå har svårigheterna inte minskat sedan dess och idag bor nästan 15.000 invånare (3000 familjer) i Deheishe. Antalet bostäder i lägret är 2800. Invånarna i detta tätbefolkade läger står inför samma vardagsproblem som andra i flyktingläger över hela världen:

Husen

Publika tjänster

Miljö och hygien

Hälsa

Utbildning