Kreativitet

Kreativ verkstad

box work shopeTanken är att tillsammans med barnen tillverka och dekorera små tändsticksaskar. I askarna kommer vi lägga blomfrön som är typiska för den här regionen. Vi tänker sälja askarna till Karamas vänner, och intäkterna kommer gå till nödvändiga materiel som behövs för framtida verkstäder för barnen.

Askarna donerades och skickades till mig för att tas med i mitt bagage. De var platta, hade inget tryck, och underdelen var inte hopklistrad, allt för att de skulle kunna transporteras lättare. Jag vet att det tog tid för personen på Swedish Match att arrangera detta, och jag vill tacka honom igen för hans vänlighet. Jag vill också tacka affärerna i min stad för donationerna av olika materiel. Det är mycket uppskattat, speciellt av barnen, som fick chansen att dyka ner i ett hav av silkespapper, glitter, stenar och färger, samtidigt som de kände solidaritet från omvärlden och en känsla av att aktivt delta i Karamas utveckling.

Dabka workshop

dbakaEn grupp av våra Karama barn har träffats för att lära sig och öva den traditionella arabiska Dabka dansen. Flera gånger i veckan har både pojkar och flickor träffats på Karama för att få undervisning som leds av en pojke ur gruppen. Medan de tränar kommer många av de andra Karama barnen för att titta på dem, imponerad av dansen och för att njuta av den arabiska musiken.

Utställningsprojekt

Karama inledde ett kulturellt projekt som syftade till att beskriva lägret från våra barns synvinkel. Projektet avslutades med en utställning av fotografier, teckningar och målningar av barnen. Det kulturella projektet syftar till att lära andra om erfarenheter, tankar och känslor av palestinska flyktingbarn. Det är ett kreativt sätt att stimulera barn och hjälpa dem att uttrycka sin historia och nutid.

photoproject