Karama Barn children

Lägrets barn utgör 65% av dess invånare. Skolutbildningen i lägret är otillfredsställande och ofullständig (på grund av låg nivå på utbildningen, mer än 45 elever i varje klass, otillräckligt med lokaler, svårigheter att skaffa läromedel). Föräldrarna i lägret har också ofta svårt att fylla barnens behov på ett tillfredsställande sätt. En del barn måste därför också arbeta för att hjälpa till ekonomiskt. Det saknas lekplatser och fritidsaktiviteter som kan ta emot dessa tusentals barn i lägret. Det enda ställe där de kan leka på är gatorna vilka är trånga och farligt på grund av den passerande trafiken. Lägrets barn har ett stort behov av en plats där de kan återerövra sin barndom genom att delta i aktiviteter som stimulerar deras talanger och kreativitet.

Alla barn är välkomna till våra aktiviteter som alla är gratis.