UN Card

Iedereen heeft een naam, maar wij, als Palestijnen, hebben ook een nummer. Ik bijvoorbeeld, Yasser, geboren en getogen in een vluchtelingenfamilie in Dheisheh kamp, ik heb een UNcard met een nummer. Deze kaart bewijst dat ik een vluchteling ben en hopelijk betekent het ook dat we binnenkort onze rechten terugkrijgen en het Palestijnse vluchtelin genprobleem kan opgelost worden.

De UNcard werd voor het eerst tijdens de vroege jaren 50 verdeeld aan de ongeveer 800 000 Palestijnen die gevlucht waren van hun huizen bij de oprichting van de Israelische staat in 1948. De UNWRA, dat het UN orgaan is ter assistering van Palestijnse vluchtelingen, kreeg het idee via het Rode Kruis dat hetzelfde deed om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen niet meer kregen dan de voorziene hulpgoederen per familie. Vooral de vluchtelingen in de kampen kregen deze kaarten.

De kaarten en met hen de status als een UNgeregistreerd -vluchteling, gaven de Palestijnen het recht te helpen met een basis woning, opvoeding en medische voorzieningen en voedsel voorzieningen. In het begin werden de kaarten voorzien van een gaatje wanneer de families waren voorzien van deze basisbehoeften van het UNWRA. In meer recente tijden werd de voedselvoorziening schaarder en nieuwe kaarten werden uitgedeeld aan de vluchtelingen. Kaarten die hen verdelen in een soort van eerste klas en tweede klas Palestijnse vluchtelingen.

De 'eerste klas' bestaat uit vluchtelingen die nog steeds in de kampen leven. De 'tweede klas' bestaat uit vluchtelingen die verhuisden uit de kampen door een gebrek aan ruimte. Het is twijfelachtig dat deze laatste groep hetzelfde kan verwachten van het UNWRA als de eerste klasse. Het UNRWA beweert minder en minder middelen te hebben en daarom snijden ze in hun services naar Palestijnen toe. De organisatie werkt sinds kort ook voor andere Palestijnen, ipv enkel voor de vluchtelingen, bijvoorbeeld door het voorzien van mobiele medische teams voor kleine afgezonderde dorpen. Zelfs indien deze projecten nodig zijn, stelt het nog steeds UNWRA's bereidheid en mogelijkheid tot hulp aan de Palestijnse behoeftigen in vraag. Het werd ook duidelijk over de jaren heen dat deze organisatie niet over de capaciteit beschikt om het Palestijnse vluchtelingen probleem onder de benodigde aandachtte brengen en een oplossing te vonden voor het probleem.

Zolang het vluchtelingenprobleem niet opgelost geraakt, zolang het recht op terugkeer niet is behaald, zullen wij, Palestijnse vluchtelingen, onze UNkaart nodig hebben.