Kvindeprojekter

Karama organiserer regelmæssigt en række arrangementer for kvinder i Deheishe flygtningelejren. Her er nogle eksempler:

Uddannelsesprojekt

women1Seks Karama kvinder har taget afsluttende eksaminer på gymnasieniveau.

I en periode på over to år, har Karama givet syv kvinder fra Deheishe undervisning i fag som f.eks matematik, arabisk, engelsk og naturvidenskab, for at forberede dem på studentereksamen. Seks ud af syv kvinder har allerede bestået eksamenen med succes, og er nu blevet optaget på universitetet. Dette er et stort skridt den enkelte kvinde men også for samfundet som helhed. Kvinderne, der i 40 års alderen, er gift og har op til syv born, lever generelt under meget vanskelige økonomiske vilkår. De overvandt ikke alene alle disse besværligheder, de brød også ud af deres traditionelle rolle som husmødre. På denne måde beviste de deres stærke vilje til at gøre en forskel og er med til at myndiggøre kvinderne i det palæstinensiske samfund. Uddannelse er et altafgørende fundament for udviklingen af kvindernes rolle i samfundet og nu står disse Karama kvinder som positive eksempler, der kan give håb til andre kvinder. Det var (og er stadig) en hård vej for dem, fordi de var bange for, at de ikke kunne sikre deres familiers basale behov. Det betød, at det ofte var svært for kvinderne at holde fast i uddannelsesforløbet. Men de gjorde det. Og Karama er en stolt organization, der med glæde lykønsker kvinderne for deres store præstation!

Engelskundervisning

I februar 2003, begyndte Karama at arrangere engelskundervisning for kvinder. I fire måneder gav en svensk volontør, Nina gren, lektioner til omkring ti kvinder to gange om ugen. På nuværende tidspunkt taler disse kvinder tilstrækkeligt godt engelsk til at give interviews til udenlandske journalister, til at tale med de internationale volontører og til at kontakte den vestlige verden. Kurserne udbydes af Karama for at forbedre kvinders mulighed for at kommunikere og give dem bedre muligheder på universitetet såvel som på arbejdspladsen. Kvinder, der ikke har brugt deres engelsk i lang tid, har også mulighed for at få genopfrisket deres viden.