Undervisningsprogrammer

englishlanguageKaramas undervisning prioriterer at udvikle elevernes færdigheder ved at give dem ekstra kurser, som supplerer skolearbejdet.

Her er nogle eksempler:

  1. Et elementært IT-kursus til drenge og piger.
  2. Internet for alle.
  3. IT-kursus for drenge og piger (10 -13 år + 13-15 år) ca. fire timer om ugen.
  4. Undervisning i arabisk sprog på forskellige niveauer for at hjælpe børn og unge med lektier.
  5. Kursus for kvinde ri hvordan de bruger computeren tre timer om ugen.
  6. Frivillige - både lokale og udenlandske - underviser børn, unge og kvinder I engelsk.

Udflugter

Et af de værste resultater af besættelsen er, at den palæstinensiske bevægelsesfrihed er blevet betydelig begrænset. Ofte er det umuligt at forlade flygtningelejren, endsige Bethlehem-området. Hvis der er udgangsforbud, er mennesker tvunget til at blive indenfor i deres huse - nogle gange i flere dage. Endnu en gang er det børnene der lider mest under denne situation. Derfor arrangerer Karama regelmæssigt ture - når omstændighederne tillader det – til steder i området omkring lejren for at gøre dem bekendte med det land og den natur, de lever i, samt at opfylde deres behov for bevægelse.

Sommerakademi 

summercampTo uger i sommeren 2005 deltog 48 unge i alderen 14 til 17 år og 7 ledere i Karamas tredje Sommerakademi i Doha, nær Bethlehem. Hver dag tog de unge del i en workshop efter eget valg, fx kunst & kultur, miljø & sundhed, børns rettigheder eller medieværksted. I denne periode beskæftigede hver gruppe sig på forskellig vis med akademiets overordnede tema "Børns rettigheder". Ud over disse workshops var der naturligvis også mulighed for yderligere fælles aktiviteter som sport, musik og leg.

Sommetider besøgte alle deltagere eller enkelte grupper andre institutioner og steder for herigennem at blive klogere på det nærliggende miljø. Generelt fik vi en farverig oplevelse og programmet gav deltagerne en god balance mellem undervisningstid og seriøs fritid. Da alle grupper til sidst fremlagde deres resultater, blev det klart, at Sommerakademiet 2005 var en stor succes.